5. Sakarnieku dziesma


Pāri muklājiem un purviem
Soļo sakarnieku vads,
Un caur pīpes ziliem dūmiem
Drūmi raugās viņa skats.

Tumbai, tumbai rasā 4x

Un caur pīpes ziliem dūmiem
Drūmi raugās viņa skats.

Rau, tur purva otrā malā
Bālā nāve pretī māj,
Tur mums cīņa reiz būs galā,
Mūsu sirdis pukstēt stās.

Un, kad uguns iesāk darbu,
Pirmās lodes pāri steidz,
Sakarnieks ar skatu bargu
Pirmo telegrammu beidz.

Un, kad cīņa reiz ir galā,
Atpūtu viņš pelnījis.
Vēstuli steidz rakstīt viņai,
Kuru karsti mīlējis.

Vīru kopa “Vilki” 2021.gads