16. Kad ar uzvaru


Kad ar uzvaru šo kauju
Līdz galam nobeigsim,
Tad lielgabali klusēs
Un daudz' jau mierā dusēs,
Kam dārga bij' tēvija.

Tad daiļās latvju meičas
Kops kapus varoņiem,
Jo viss, kas dzīvē, izirst,
Pat lauru vainags novīst,
Bet mīlestība - nekad.

Vienu vietiņu sev vēlos,
Kur kādreiz mierīgi
Pēc beigtas kaujas dusēt
Par tēvu zemi klusēt,
Kas man tik dārga bij'.

Vīru kopa “Vilki” 2021.gads