3. Tumšis bija, gaišis tapa


Tušis bija, gaišis tapa,
Vai uzlēca mēnestiņš?

Vai tie mani jaunbrālīši
Krievu pilis dedzināja?

Krievu pilis dedzināja
Krievu naudas gribēdami?

Tie negriba krievu naudu,
Tie grib savu tēvu zemi;

Tie grib savu tēvu zem',
Tēvu līstus līdumiņus.

Es jums saku, sveši ļaudis,
Šai zemē nenāciet!

Dzied man zelta lakstīgala
Zobentiņa galiņā.

Vīru kopa “Vilki” 2021.gads