10. Ai, bāliņi


Ai, bāliņi,  ai, bāliņi,
Ņem zobenu rociņā’i,
Ej uz krievu robežām’i,
Sargāj’ savu zem’!

Ej’i tur kur plašā laukā
Saule kaulus balināja,
Ej’i tur kur pulkiem tecēj
Pasarkanas upītes.

Dzelzu šķēpi gaisā skrēja,
Mērī manu augumiņu,
Vēl tērauda zobentiņis
Ap galviņu līdinās.

Labāk mani karā kāva,
Ne celiņa maliņā:
Lielu vīru karā kāva,
Suni ceļa maliņā.

Vīru kopa “Vilki” 2021.gads