2. Zviegtin' zviedza kara zirgi


Zviegtin' zviedza kara zirgi

Zviegtin' zviedza kara zirgi
Karavīrus gaidīdami;

Karavīri zobentiņus
Uz akmeņa tecināj'.

Iztrinuši zobentiņus
Krustām lika zvērēdami:

Labāk manu galvu ņēma,
Nekā manu tēvuzemi!

Zviegtin' zviedza kara zirgi
Karavīrus gaidīdami.

Vīru kopa “Vilki” 2021.gads