22. Kājinieks


Rītā agri ceļoties,
Rīta rosmei mostoties,
Svaiga diena šodien mums.
Seko jaunais uzdevums:
Rīta rasas možumā,
Rīta saules spožumā,
Kājinieks iet triecienā
Pretinieku sadragāt.
Sveicu tevi, kājiniek,
Mūsu zemes saimniek!
Tā, lai latvju tautai drošs,
Mūsu kaujas gars ir možs.
Skarbos ziemas vakaros
Peldamies mēs āliņģos.
Meža zināšanas - nieks,
Jo esmu es kājinieks.
Paskat māmiņ, kas tad tas,
Pēc marša kājas lupatās.
Kājinieku saule aust!
Miesās slapjš, bet garā sauss!
Sveicu teci, kājiniek,
Mūsu zemes saimniek!
Tā, lai latvju tautai drošs,
Mūsu kaujas gars ir možs.
Trieciens, TUGA maskējās,
Mūsu stobri lādējās:
Kad pretinieks no kājām krīt,
Mūsu sirdīs drosme mīt.
Poligona smiltīs
Dzīvojot tie ciltīs,
Pretinieku atrodot,
Ķīlniekus tie neņemot.
Sveicu tevi, kājiniek!
Mūsu zemes saimniek!
Tā, lai latvju tautai drošs,
Mūsu kaujas gars ir možs.
Vai spēks ir latvju zobenā -
Labāk nemaz nejautā!
Jo šaubas atbildētas tiek:
Sadod, latvju kaujiniek!

Sveicu tevi, kājiniek!
Mūsu zemes saimniek!
Tā, lai latvju tautai drošs,
Mūsu kaujas gars ir možs.

Kājiniek, kājiniek, kājiniek, kājiniek! 

TalaStudija


Pēc dziesmas ieraksta Tāļa Timrota studijā.

Vīru kopa “Vilki” 2021.gads