Tēvijas sargs


Tēvijas sargs ir kritis svešumā,

Dzimtene no viņa tālumā.

Guļ nu klusu miera saldu dusu

Melnā zārkā, kara mundierā.


Tad vēl nāk, ar flintēm bruņoti,

Divpadsmit tā biedri bijuši.

Ak, cik jauki un, cik sēri spēlēdami,

To uz kapu nes.


Tēvijas sargs ir kritis svešumā,

Dzimtene no viņa tālumā.

Guļ nu klusu miera saldu dusu

Melnā zārkā, kara mundierā.


Jūlijs Juliāns (Balodis), 5. Zemgales latviešu

strēlnieku bataljons (pulks), Latviešu strēlnieku divīzijas

5. pulka vada komandieris. Kalsnava, 1980.

Jānis Horsts, Latviešu strēlnieku divīzija, Maskavas Ārkārtējā komisija. Berģu pansionāts, 1981.

© Gundars Kalniņš 2024