Kā prusaks Rīgu ieņēma


Pie lielas upes Daugavas

Sēd prūšu junkurs traks.

Tas nevar pāri pārpeldēt,

Jo piekusis kā maks.


Bet kādā naktī tintmelnā,

Kad lietus traki līst,

Uz aci prūsis nolicies – 

No būdas netīk līst…


Uz otriem sāniem pagriežas 

Un omulīgi krāc –

Te dzird pie durvīm ellīgi

Kāds sit, ka brīc un brāc.


Nu prūsis domā: biedri nāk

Man ziņot prieka vēst` - 

Ka šonakt Rīga ieņemta,

Tur dabūs dzert un ēst.


Kā atver durvis – iebļaujas:

Stāv latvju strēlnieks šmaugs

Tas uzbļauj prūsim pērkonīg`:

“Nu celies, celies, draugs!”


Velk prūsis bikses raudādams

Kā latvju strēlnieks liek – 

Uz Rīgu viņam ceļojums,

Bet tas vairs nedar` priek`…


Kā gūsteknis pār tiltu viņš

It bēdīgs Rīgā nāk

Un tad no dusmām šausmīgām

Vēl Daugavā spļaut māk.Bet latvju zēni priekā sauc:

“Nu, Frici, kā tev iet?

Ka tu jau Rīgu ieņēmis – 

Tā tev gan laikam šķiet!”Aiz dusmām prusaks sarkst un bāl

Un savā sirdī draud,

Bet redzot Rīgas skaistumu

Pirms lādās, bet tad – raud.


(melodija – Cik bēdīgi tie vecāki, kas dēlus audzina)

4.Vidzemes latviešu strēlnieku pulks,

3.Kurzemes latviešu strēlnieku pulka žurnāls Cīņas biedrs, 1916.g.nov., Nr.6.

Ludvigs Šanteklērs (Mārtiņš Gailis)

© Gundars Kalniņš 2024