Mirdzot šķēpiem


Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros, 

Tauru skaņās kad viļņojas gaiss,

Cauri pilsētas vecajiem vārtiem

Ienāk latviešu strēlnieku pulks.


Aiz aizkariem augstu pie loga 

Meičas actiņas priecīgi mirdz;

Domā strēlnieki - meiča ir daiļa,

Vai kāds brīnums, ka iesilst tiem sirds.


Pie miera jau strēlnieki dodas,

Ir pusnakts un visi jau dus.

Tikai dārzā zem ozola zariem 

Mainās skūpsti, bet ozols cieš kluss.


No rīta zeltsaules staros,

Taurēm skanot pēc vienotas takts,

Dodas strēlnieki sīvajā kaujā,

Kas ir bijis, to nestāsta nakts.


Aiz aizkariem augstu pie loga

Meičas actiņas skumīgi mirdz;

Domā meiča - vai redzēšu zēnu,

Kura dēļ klusi skumst mana sirds.


Jau trakot sāk rudeņa vēji,

Brāļu kapenēm pāri tie skrej.

Bāla meiča kopj kapu ar rozēm,

Rūgti rūgtajās asaras lej.Jūlijs Juliāns (Balodis), 5. Zemgales latviešu

strēlnieku bataljons (pulks), Latviešu strēlnieku divīzijas

5. pulka vada komandieris. Kalsnava, 1980.

Melod. (Gusari usači  = Po uļice piļ podimaja)

Vārdu un mūzikas aut. V. Sabiņins, public.1915.g. 

/Atdzejojis J.Bankavs/

[Latviešu strēlnieku dziesmas,

Sak.J.Poriets,A.Tupiņš; R.,1917

© Gundars Kalniņš 2024