Karavīri bēdājās


Karavīri bēdājās,

Asiņaina gaisma aust.

Nebēdājiet, karavīri,

Sudrabota saule lec.


Sniga sniegi, putināj`,

Stalti jāja karavīr`,

Tālu jāja, nepazinu,

Vai bij mani bāleliņ`.


Jāja, jāja, tālu tāl`,

Lielu tālu svešumā, -

Tēvu zemei grūti laiki,

Dēliem jāiet palīgā.


Tēvu zemes brīvestīb`

Pirksim mēs ar asinīm,

Tēvu zemes mīlestību

Mēs ar darbiem rādīsim.


(latviešu tautasdziesma)

© Gundars Kalniņš 2024