Div’ dūjiņas


Div' dūjiņas gaisā skrēja

Abas skrēja dūdodams"

Ai-jā ai-jā-jā

Abas skrēja dūdodams"


Div bāliņi kārā jāja

Abi jāja domādam.


Vai būs jāti vai nejāti

Vai palikti šaizemē.


Šaizemē laba dzīve -

Jaunas meitas gultu tais'.


Kas taisīja zaldātam'i,

Kas tam klāja paladziņ".


Priežu zari, egļu skujas -

Karavīra paladziņš.


Sūnu cinis, akmentiņis -

Karavīra spilventiņš.

(latviešu tautasdziesma)

© Gundars Kalniņš 2024