Klusa, klusa latvju sēta


Klusa, klusa latvju sēta,

Sirma māte viena raud,

Un pār viņas bāliem vaigiem

As'ru pērles lēni rit.


Piedziedājums:

Latvija, Latvija, spīdēs mums uzvara!

Kam raudat jūs, daiļajās latvju meičas, sērojiet, pieminiet mūs !

Tiklīdz kā norībēs pēdējais šāviens, Latvija brīva tad būs!


Sirmā māte, ko tu raudi,

Izdzēs guni, gulēt ej!

Velti asaras tu lēji,

Dēlus mājās negaidi.


Saule uzlēks mirdzēdama,

Spīdēs brīvā Latvijā.

Pārnāks mājās latvju dēli,

Grūtu cīņu veikuši.


(melodija - sena kaukāziešu cīņas dziesma par Šamilu)

Malvīne Kaziņa, Latviešu strēlnieku divīzijas Sanitārā daļa.

Mērsrags, 1981. (iedziedot šo dziesmu teicēja nomira intervētāju – Jukuma Vācieša vārdā nosauktās Engures folkloras kopas dalībnieku rokās)


© Gundars Kalniņš 2024