Aizjāja latviets


Aizjāja latviet`s pa pasauli tālu

Uz kumeļa stalta, ka dimdēja vien.

Uz mūžu viņš atstāja dzimteni, māju,

Tam nolemts bij' svešumā palikt arvien.


Par velti to jaunajā līgava gaida,

No skumjām un sērām tai nomākts ir vaigs.

Par velti tā skatus uz austrumiem raida -

Vai pārnāks reiz mājās sen gaidītai draugs.


Tur, austrumos, puteņi kaukdami griežas

Un kalnos un pakalnos šausmīgi kauc.

Kur priede pie egles tik draudzīgi glaužas,

Tur latvieša kauli it mierīgi dus.


Un mirdams viņš lūdzas tik žēli un drūmi,

Lai miesas ar zemi tam apberot ar',

Uz kapa, lai zaļo tik kadiķu krūmi,

Par latvieša nāvi kas liecināt var.


Artūrs Skrastiņš, 4. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljons

(pulks), Latviešu strēlnieku divīzija. Rīga, 1981.

© Gundars Kalniņš 2024