Pumpiņrasā


Mammiņ, mammiņ, kurin pirti, pumpiņrasasā,

Brauki meitas vēderiņu, pumpiņrasasā.


Piedziedājums:

Pumpiņ, pumpiņ, pumpiņrasā,

Pumpiņ rožu dārziņā.

Pumpiņ, pumpiņ, pumpiņrasā,

Pumpiņ vēder galiņā.


Meita jau ir piepumpēta,

No tiem krievu kazakiem.


Kazaks meitu grāvī gāza,

Pats ar steigu virsū kāpa.


Un aizgāja garu ceļu,

Atstāj meit' kā gov' ar teļu.


Jānis Osis, 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku 

bataljons (pulks). Daugmale, 1980.

Jānis Frišs, 7. Bauskas latviešu strēlnieku 

bataljons (pulks), Rīga, Gauja, 1982.

© Gundars Kalniņš 2024