Trīs gadiņus audzināju

Trīs gadiņus audzināju

Stallī bēru kumeliņu;

Ceturtā gadiņā

Ar auzām ēdināju;

Piektajā gadiņā

Dzelzīm kājas kaldināju;

Sestajā gadiņā

Iemauktiņus šudināju;

Septītā gadiņā

Sedlus liku mugurā;

Astotā gadiņā

Man atnāca grāmatiņa.

Man atnāca grāmatiņa,

Ka man bija karā iet.


Māte galvu izsukāja,

Tēvs uzlika cepurīti;

Māte zirgu pieturēja,

Tēvs uzcēla mugurā.


Gatavs biju karavīrs

Gatavs kara kumeliņš;

Projām jāju kariņā,

Pieši vien noskanēja.