Duj dzelteni kumeliņi

Duj dzelteni kumeliņi

No jūriņas izpeldēja

Vienam bija zvaigžņu deķis,

Otram zelta iemauktiņi.

Tam es kāpšu mugurāje,

Kam tas zvaigžņu deķis bija;

Kam tie zelta iemauktiņi,

To pie rokas vedināšu.