As sovami kumeļami

As sovami kumeļami

Ņīdru staļļeiti taisēj;

Pyuš viejeņis, skan ņīdreites,

Dancoj munsi kumeļeņš.

Kaj jim bija nadancooti,

Teiras auzas siļeitē.

Teiras auzas siļeitē,

Bolts obulsi korkļeitēs.