Cieti jūdzu, daiļi braucu

Cieti jūdzu, daiļi braucu

Dārgas naudas kumeliņu.

Dārgi pirku cepurīti,

Viegli liku galviņā.

Viegli liku galviņā,

Lai ziediņi nenobira.

Lai ziediņi nenobira

Meitu mātes istabā.

Meitu mātes istabiņa

Zelta grīdu izgrīdota.

Man tērauda pakaviņi,

Šķiļ uguni staigājot.

Es meitiņu māmiņai

Ķīlām savu zirgu devu,

Lai citami nesolija

Man tīkamu līgaviņu.