Kas dimd, kas rīb

Kas dimd, kas rīb

Ap istabiņu?

Mārtiņa gailīši

Dancīti veda.

Vakar Mārtiņš

No Rīgas laidās,

Šodien sētā

Ierībināja.

Deviņi ratiņi,

Simts kumeliņi,

Trīs simti sulaiņu,

Bruņotu vīru.

Atbrauca Mārtiņš,

Atrībināja,

Pakāra mēteli

Vārtstuburāi.

Piesēja Mārtiņu

Tumšajā kaktā,

Kam bites pārlaida

Pār Daugaviņu?

Kam māte necepa

Med's plācenīšus?

Kam tēvs nedarij'

Sald' alutiņu?

Aizbrauks Mārtiņš,

Norībinās,

Aiznesīs mēteli

Zobena galā.