Saules meita sagšas raksta

Saules meita sagšas raksta

Ledus kalna galiņā,

Kurš gribēja klātu tikt,

Lai kaldina kumeliņu.


Kalējiņi, bāleliņi,

Apkal manu kumeliņu

Ar veciem dālderiem,

Ar tērauda nagliņām.


Apkārt kalnu, garām kalnu,

Kam nav kaltis kumeliņš.

Man bij' kaltis kumeliņis,

Es par kalnu nebēdāj'.


Saskaldīju ledus kalnu

Deviņos gabalos.

Tad novedu saules meitu

Ar visām villainēm.