Kur tie dzima gudri vīri

Kur tie dzima gudri vīri,

Kur tie sirmi kumeliņi?

Pirtī dzima gudri vīri,

Stallī sirmi kumeliņi.

Laime, laime tam dēlam,

Kas piedzima saulītē.

Tam Laimiņa grožus vija,

Sudrabā mērcēdama.

Cik grožoja kumeliņu,

Tik rociņas nomazgāj’.