Jau Jānītis aizvakar

Jau Jānītis aizvakar

No Vāczemes izreizoja;

Jāņam govis, Jāņam vērši,

Jāņam sirmi kumeliņi.

Jāņam bēri kumeliņi,

Dzelzu kalti ritenīši.

Visu gadu Jānīt’s nāca,

Nu atnāca šovakar.

Skanēj pieši atjājoti,

Rībēj zeme aizjājoti.