Nevienami tas nebija

Nevienami tas nebija,

Kas manami kumeļami:

Bij' manami kumeļami

Kokļu stīgu iemauktiņi,

Kokļu stīgu iemauktiņi,

Zaļa zīda pavadiņa.

Es domāju prūšos jāti,

Ņemt sev jaunu līgaviņu.

Visu ceļu es domāju,

Kur piesiešu kumeliņu.

Kad nojāju, tad piesēju

Pie meitiņas rožu dārzā.

Kumeliņis dancodamis

Ielec rožu dārziņāji.

Ielec rožu dārziņāji,

Sarauj zīda pavadiņu.

Meitas, dusmu neturati,

Es to tīšām nedarīju.

Man pašami liela skāde –

Saraun zīda pavadiņu

Prūšu meitas man' gribēja

Par kundziņu paturēti.

Nepalikšu, nepalikšu –

Mājās jauna līgaviņa.

Saderēta, nepārvesta,

Nenoņemtis vainadziņis.