Garagara, gara ši naksniņa

Gara, gara ši naksniņa

Par visām naksniņām.

Gaida mani līgaviņa,

Šo naksniņu noejam.

Guli viena, līgaviņa.

Šo naksniņu nenoieš'.

Šo naksniņu es gulēšu

Baltābola kalniņā.

Baltābola kalniņā,

Pie bērāja kumeliņ'.

Sedlus liku pagalvē,

Iemauktiem apsedzos.

Klausies mana līgaviņa,

Kur es jāju pieguļā,

Kur skanēja vara taures,

Kur zviedz sirmi kumeliņ.