Vīri vīri nebūs labi


Vīri,vīri,nebūs labi.


Vīri, vīri, nebūs labi:

Vārna krāca ozolā;

Būs kungiemi karā jāti,

Negulēti spilvenos.

Droši kungi vaidu celti,

Bet nav droši karā jāt.

Sasēduši kumeļāi,

Gaida manus jaunbrālēns.

Redz, kur skaisti karavīri,

Mani balti jaunbrālēn.

Paši gāja ziņģodami,

Kumeliņi dancodam.

Kumeliņi dancodami,

Baltas smiltis spārdīdam.

Vīru kopa "Vilki"