Pati māte


Pati māte.


Pati māte savu dēl

Karavīru audzināj;

Strupus svārkus šūdināj,

Garus matus audzināj

Zīl atnesa tādu ziņ;

Būs brāļami karā iet.

Tec, māsiņa, dārziņā,

Pušņo brāļa cepurīt,

Piecus pušķus pie cepurs,

Sešas zvaigznes zobenā.

Mate galvu sasukāj,

Tēvs uzlika cepurīt;

Māte zirgu sasedloj,

Tēvs uzcēla mugurā.

Nu, ar Dievu, tēvs, māmiņ,

Manis vaira neredzēs.

Vīru kopa "Vilki"