Uz tiem laukiem


Uz tiem laukiem.


Uz tiem laukiem augsti kalni,

Kā tas var būt?

Uz tiem kalniem zaļa zāle,

Tas gan var notikt.

Uz tās zāles zelta rasa,

Uz tās rasas pērļu gulta.

Tur guļ divi zaldātiņi,

Sašaudīti, sakapāti.

Tur stāv divi sirmi zirgi,

Apsedloti, apbruņoti.

Ņemšu vienu, jāš karāi,

Nesīš kara karodziņu.

Raud pēc manis tēvs, māmiņa,

Raud pēc manis brāļi, māsas,

Raud pēc manis visi radi,

Raud pēc manis līgaviņa:

Ej, brāliņi, tu karāi,

Nenes kara karodziņu;

Visi kara kājas āva

Uz karoga nesējiņu.


Vīru kopa "Vilki"