Kas tie tādi


Kas tie tādi?


Kas tie tādi, kas dziedāja

Aiz viņiemi kalniņiem?

Vai tie mani bāleliņi

No kariņa mājās nāk?

Karavīra līgaviņa

Sav bāliņu sagaidīja;

Kur viņš kāra zobentiņu,

Tur šī savu gredzentiņu.

Pie kociņa es pieslēju

Nodienētu zobentiņu;

Kas karāi kāvušiesi,

Lai nāk rokas nomazgāt.

Ne tie visi atgājuši,

Kas karāi aizgājuši:

Cita māte vārtus vēra,

Cita gauži noraudāja.

Kas redzēja vakarāi

Rīta zvaigzni uzlecam?

Kas redzēja pārjājami

Karā kautu bāleliņu?

Vīru kopa "Vilki"