Sadziedami mēs bāliņi


Sadziedami mēs bāliņi.


Sadziedami mēs bāliņi,

Cikam vienā pulciņā;

Dievs zin kur mēs citu gadu,

Kur mēs kurši līgosim.

Cits būs smilšu kalniņāi,

Cits būs kara pulciņā.

Kurš būs smilšu kalniņāi,

To mūžami neredzēs;

Kurš būs kara pulciņāi,

Dzīvosimi, redzēsim.


Vīru kopa "Vilki"