Sķiramies brāleliņi


Šķiramiesi, brāleliņi.


Šķiramiesi, brāleliņi,

Cērtam cirvi ozolā;

Še palika tēvu zeme,

Še cirvītis ozolā.

Kas ņems manu tēvu zemi,

Lai ņem cirvi ozolā.

Sapūst mana tēvu zeme,

Sapūst cirvis ozolā.

Vīru kopa "Vilki"