Lustīt mana laimīt mana


Lustīt mana, laimīt mana.


Lustīt mana, laimīt mana,

Tu ar mani līdzi nāc.

Bēdiņas manas, asariņas

Paliek ceļa maliņā.

Karā iešu nepalikšu,

Mājās nākšu atpakaļ;

Majās nākšu atpakaļi,

Savā kunga novadā;

Savā kunga novadāi,

Savā tēva sētiņā.

Kas būs laba mātes meita,

Tā būs mani gaidījus;

Tā būs mani gaidījusi,

Man cimdiņus adījus;

Man simdiņus adījusi,

Man krekliņu šūdinājs.

Vīru kopa "Vilki"