Uz kariņu aiziedamis


Uz kariņu aiziedamis.


Uz kariņu aiziedamis

Cērtu krustu ozolāi;

Ja nerauda tēvs, māmiņa,

Lai raud krustiņš ozolāi,

Es uz karu aiziedamis,

Atstāj māsiņ šūpulēi;

No kariņa pāriedamis,

Atrod lielu audējiņu.

Pavaicāju māmiņai:

Kas tā tāda ciema meita?

Kas tā tāda ciema meita,

Kas tur auda audeklāi?

Tā, bralīti, tava māsa,

Kas palika šūpulēi;

Kas palika šūpulēi,

Kāju auti nemācēja.


Vīru kopa "Vilki"