Dzelzīm dzimu


Dzelzīm dzimu.


Dzelzīm dzimu, dzelzīm augu,

Dzelzīm savas kajas āv;

Dzelza pirti kurināju

Tēraudiņa skaidiņām.

Dieva dotu cirvi cirtu

Pelēkāi akmenī.

No akmeņa taukus ņēmu,

Smērēj savu augumiņ.

Manas miesas, mani kauli,

Tinatiesi pakulās,

Lai nelīda svina lode

Ne tērauda zobentiņš.  

Vīru kopa "Vilki"