Uz Sibīrij

Uz Sibīrij' man jāaizbrauc,

Kur augsti kalni ir,

Tur būs man ogles jāsijā

Līdz pašai miršanai.


Man rokas, kājas sasietas,

Es guļu cietumā.

Uz galvas man ir nogriezti

Pusmati dzeltenie.


Uz Sibīrij' man jāaizbrauc,

Kur auksti vēji pūš,

Tur izzudīs un pazudīs

Mans vārds no dzimtenes.