Šie kauli, šī miesa


(Beķeris 3.Kurz. pulks, Ukros)


Šie kauli, šī miesa,

Šis gars un šī sirds

Ir tēvu zemes tiesa,

Kamēr man saule mirdz.


Kur solītiiemu,

Tur tēvu zemes krūts,

Un pār ikkatru ciemu

Vēl vecais pērkons rūc.


Bet brīdī, kad kari

Pār tēvu zemi iet,

Lau tēvu tēvu gari

Man kara dziesmu dzied.


Tad asinis liešu

Par Latviju es

Un droši nāvē iešu

Dēl savas Dzimtenes.