Latvju zēni

Zēni esam skaidrām sirdīm,

Zēni esam visi kā no dzelzs,

Esam cīņas gatavi ik brīd,

Ja tik naidnieks kāju pie mums spers.


Pukst mums krūtīs sirds it strauji,

Strauji savai dārgai dzimtenei.

Svētā cīņā naidnieku tu kauj,

Dari godu latvju meitenei.


Piedz.

Slava Latvijai un gods

Tik no latviešiem tai dots

Dzīvos viņa saules mūžu,

Ja par viņu iesim mirt.


Zēni, dūres pretī ceļam

Visiem tiem, kas dzīvi mums grib jaukt,

Ložu krusu viņiem virsū speram,

Uzvaru mums visiem tikai saukt.


Cīņas sparā gars mums ir modrs,

Skumjš tas kļūst par latvju meitenēm.

Vai tā latviete, ko aizskar katrs,

Vai var saukt par latvju zeltenēm?


Vai tai prāts ir latvju stājai,

Kura ļauj, lai salašņa to skauj.

Rādīsim tiem neliešiem, kur mājas,

Zēni brīves cīņai kājas aun.


Iesim cīņā latvju zēni,

Kausim tos, kas latvju godu jauc.

Māte Latvija, mēs tavi bērni.

Tevi aizstāvēt, lai gods mūs sauc.