Liels kuplis ozols

Liels, kuplis ozols.


Liels, kuplis ozols

Pie pasauls vārtiem;

Tur auga, tur zied,

Putniņi dziedāj.

Meitiņas raudāj,

Puķītes saujā.

Kapēc jūs raudiet,

Vidzemes meitas?

Vai Jums bij žēli

Vidzemes puišu? 

Vidzemes puišiem

Stalti zirgi;

Zabaki kājā,

Sidraba piešiem;

Cepure klētī

Ar pieciem pušķiem;

Zobinis vadzī

Misiņa ragiem;

Kumeliņš stallī,

Baltāmi kājām.

Tapat ar braucām,

Tāpat ar jājām.

Kas kaitēj dzīvot,

Varenam vīram.

Vīru kopa "Vilki"