Aiz kalniņa liepa auga


Aiz kalniņa liepa auga.


Aiz kalniņa liepa auga,

Apakš liepas zaļa zāl,ē,ē,ē,

Apakšliepas zaļa zāl.

Apakš zāles avotiņis, 

Kur zaldāti zirgus dzird.

Kur zaldāti zirgus dzirda,

Jaunas meitas velējās.

Velējati jūs māsiņas,

Par zaldātu nebēdājt.

Zaldātame īss mūžiņis,

Šodien šeit un rītu tur.

To vietiņu gan zināju,

Kur māmiņa kājas āv,

To vietiņu nezināju,

Kur mūžiņu nodzīvoš;

Vai prūšosi, vai leišosi,

Vai tai pašā Kurzemē.

Vīru kopa "Vilki"