Lai bij' grūti, kam bij grūti

Lai bij grūti, kam bij grūti.


Lai bij grūti, kam bij grūti,

Grūt bij kara kumeļam.

Vai bij ziema, vai vasara,

Nes bruņotu karavīr.

Karavīri bāleliņi

Daudz tecēja kājiņām;

Dažu dienu taupīdami

Savus bērus kumeliņus.

Cērtatiesi karavīri,

Necērtieti kumeliņ;

Karavīra māte raudāj,

Kas raudāja kumeliņ.


Vīru kopa "Vilki"