Jātniek' dēliš es izaugu

Jātniek dēliš es izaugu.


Jātniek dēliš es izaugu,

Jāju dienu, jāju nakti;

Uzjāj vienu augstu kalnu,

Ieraudzīju avotiņu;

Pie tā dzidrā avotiņa 

Jauna meita velējāsi.

Es tev lūdzu, jauna meita,

Padzird manu kumeliņu;

Padzird manu kumeliņu,

Būsi mana līgaviņa.

Nedzirdīšu kumeliņu,

Nebūš tava līgaviņa.

Karavīra līgaviņa

Cimdā naudu žvadzināja;

Cimdā naudu žvadzināja,

Saujām slauka asariņas.

Vīru kopa "Vilki"