MŪSU UZVARAS SVĒTKI

andris

     11.novembrī – Lāčplēša dienā godinām mūsu Varoņus, kas cīnījušies par Latvijas brīvību gan I.Pasaules kara laikā latviešu strēlnieku pulkos, gan Brīvības cīņu laukos, gan arī II Pasaules kara laikā latviešu policijas un leģiona vienībās. Tāpat dziļā cieņā noliecam galvas par daudzo nacionālo partizānu drosmi un Dzimtenes mīlestību – kuri ar ieročiem rokās vēl daudzus gadus pēc II Pasaules kara beigām kā pēdējie cīnījās pret krievu okupantiem Latvijas mežos un purvos.

11. novembris ir mūsu Uzvaras diena. Tie ir svētki nevis piemiņas diena. Karā bez kritušiem neiztikt. Bet mūsu karavīri karā devušies, pārsvarā, brīvprātīgi un cīnījušies par latvisku Latviju, Brīvību un Taisnību. To viņi arī izcīnīja, tādēļ Lāčplēša dienā godināsim mūsu kritušos karavīrus, sveiksim vēl dzīvos varoņus un svinēsim Uzvaras svētkus.

Zemāk uzskaitīti tikai daži no Dižās Lāčplēša cilts – tie, kas ņēmuši dalību visos iepriekšminētos karalaukos.                               Andris Balcers

Mūsu Varoņi :

AlbertsAmeriks

Majors Alberts Ameriks

LAk : 1.(4.) Valmieras kājnieku pulks; LKo III .sķ.;

II pk : Cēsu un apkārtnes pašaizsardzības spēku organizēšanas dalībnieks; Latviešu leģiona 15. ieroču SS grenadieru divīzijas 33.pulka bataljona komandieris; Dzk II šķ.Pulkvedis (paaugstināts pēc nāves) Kārlis Aperāts


I pk : Latviešu strēlnieku rezerves bataljons, 1.Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljons;

LAk : Brīvprātīgi iestājies 2.Ventspils kājnieku pulkā, leitnants par kaujas nopelniem; LKo III .sķ.;

II pk: 24.TSKsakaru bataljona komandieris – 1941.30.VI ar trim rotām atstājis karaspēka vasaras nometni Litenē un vadījis partizānu vienību Vecpiebalgas mežos; 26.Tukuma kārtības dienesta bataljona komandieris, Latviešu leģiona 15. ieroču SS grenadieru divīzijas 32.pulka komandieris; Bk (pēc nāves), Dzk I un II šķ.
Ģenerālleitnants Rūdolfs Bangerskis


K-J k : 36. Orlas kājnieku pulka rotas komandieris;

I pk : 1.Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona (pulka) komandieris, Ziemassvētku kauju laikā apvienotās strēlnieku divīzijas štāba priekšnieks ; LKo III šķ.; Sv.Jz, Sv.Vo IV šķ., Sv.So II un III šķ., Sv.Ao II, III un IV šķ., Sv. Jk IV šķ.;

KPk : 2.Urālu kalnu strēlnieku divīzijas komandieris, 2.Ufas divīzijas komandieris, 2.Ufas strēlnieku korpusa komandieris, Ufas armiju grupas komandieris; Sv.Jo IV šķ., Sv.Vo III šķ., Lielā Sibīrijas karagājiena nopelnu kara ordeņa zīmes I šķ.;

LA : Kurzemes divīzijas komandieris, Zemgales divīzijas komandieris, Latvijas kara ministrs;

II pk: Latviešu leģiona ģenerālinspektors; KNk I un II šķ..


Pulkvedis Vilis Janums


I pk : Latviešu strēlnieku rezerves bataljons, 4.Vidzemes latviešu strēlnieku pulks; Sv. So III šķ., Sv. Jk IV šķ.;

LAk : 2.Ventspils kājnieku pulka rotas komandieris, virsleitnants par kaujas nopelniem;

II pk:, Latviešu leģiona 15. ieroču SS grenadieru divīzijas 33.pulka komandieris; Vkz, Dzk I un II šķ.


Majors Pēteris Lapainis


I pk : 2.Rīgas latviešu strēlnieku bataljons ( vēlāk pulks); Sv. Jk III un IV šķ.;

KPk : 2.latviešu strēlnieku pulks; KSKo;

LAk : Brīvprātīgi iestājies 6.Rīgas kājnieku pulkā; LKo III .šķ.;

II pk: Latviešu leģiona 15. ieroču SS grenadieru divīzijas 15. fizilieru (izlūku) bataljona komandieris; Dzk II šķ.

Pulkvedis Kārlis Lobe


I pk : Latviešu strēlnieku rezerves pulks, 2.Rīgas latviešu strēlnieku bataljona (pulka) rotas komandieris; Sv. So III šķ., Sv. Jk IV šķ.;

KPk : Imantas pulka komandieris;

II pk : 1941.g. vasarā Ventspils un Kuldīgas pašaizsardzības vienību komandieris; Rīgas kārtības dienesta štāba priekšnieks, 280.Bolderājas kārtības dienesta bataljona komandieris, latviešu brigādes 2.pulka komandieris, Latviešu leģiona 19.ieroču SS grenadieru divīzijas 43.pulka komandieris, Latviešu leģiona 19.ieroču SS grenadieru divīzijas kājnieku komandieris; Vkz, Dzk I un II šķ.


Pulkvedis Osvalds Meija


I pk : 437. Sestroreckas kājnieku pulks; Sv. Vo IV šķ., Sv. So III šķ.;

LAk : Brīvprātīgi iestājies 10.Aizputes kājnieku pulkā, bataljona komandieris, kapteinis par kaujas nopelniem; Lko III šķ.;

II pk : Kuldīgas apriņķa policijas priekšnieks; 276.Kuldīgas kārtības dienesta bataljona komandieris; policijas pulka „Rīga” komandieris; Latviešu leģiona 15. ieroču SS grenadieru divīzijas 32.pulka komandieris; Dzk I un II šķ.

Ģenerālis Voldemārs Skaistlauks


I pk : 2.Kaukāza miezeru artilērijas divizions; Sv. So III šķ.;

LAk : Brīvprātīgi iestājies Vidzemes artilērijas pulkā, 10.diviziona komandieris; Lko III šķ.;

LA : Vidzemes artilērijas pulka komandieris;

II pk : Latviešu leģiona 15. ieroču SS grenadieru divīzijas 15.artilērijas pulka komandieris; Dzk I un II šķ.
Virsnieka vietnieks Andrejs Stefans


I pk : Brīvprātīgi iestājies 4.Vidzemes latviešu strēlnieku bataljonā (pulkā); Sv. Jk II, III un IV šķ.

LAk : 2.Ventspils kājnieku pulks; Lko III šķ.;

LA : Durbes policijas priekšnieks, 6.Aizputes aizsargu pulka jūras rotas vada komandieris;

II pk : 16.Zemgales kārtības dienesta bataljons, 313.kārtības dienesta bataljons; Dzk II šķ.

Pulkvedis Voldemārs Veiss


LAk : Brīvprātīgi iestājies Atsevišķā(Studentu) rotā, leitnants par kaujas nopelniem; Lejasciema komandants, Latgales partizānu pulka rotas komandieris;

II pk : 1941.vasarā Latvijas pašaizsardzības vienību komandieris, 281.Abrenes kārtības dienesta bataljona komandieris, Llatviešu leģiona brigādes komandieris, Latviešu leģiona 19.ieroču SS grenadieru divīzijas 42.pulka komandieris; pēc nāves V.Veisa vārdā nosaukts Latviešu leģiona 19.ieroču SS grenadieru divīzijas 42.pulks; Bk, Dzk I un II šķ.Saīsinājumi:

24.TSK – Latvijas PSR 24.Teritoriālais strēlnieku korpuss

Bk – Vācijas Bruņinieku krusts

Dzk – Vācijas Dzelzs krusts

I pk – Pirmais pasaules karš

II pk – Otrais pasaules karš

KNk – Vācijas Kara Nopelnu krusts

K-J k - Krievu-Japāņu karš

KPk – Krievijas Pilsoņu karš

KSKo - Krievijas PFSR Kaujas Sarkanā Karoga ordenis

LA – Latvijas armija

LAk – Latvijas atbrīvošanas karš (Latvijas Brīvības cīņas)

Lko – Lāčplēša Kara ordenis

Sv. Ao – Svētās Annas ordenis

Sv. Jk – Svētā Jura krusts

Sv. Jo – Svētā Jura ordenis

Sv. Jz – Svētā Jura zelta zobens

Sv. So – Svētā Staņislava ordenis

Sv. Vo – Svētā Vladimira ordenis

šķ. – šķira

Vkz – Vācu krusts zeltā


Izmantotā literatūra:


Lāčplēšu Kara ordeņa kavalieri: Biogrāfiska vārdnīca / M. Šēnbergs, A. Bambals, G. Rauzāns, R. Romanovskis, E. Ruņģis, U. Treide. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 616 lpp.

Latvijas Armijas augstākie virsnieki, 1918 – 1940, Biogrāfiska vārdnīca/ Ē.Jēkabsons, V. Ščerbinskis – Rīga: Nordik, 1998. – 528 lpp.

Udo I. Sietiņš. Par zemi, ko mīlam...Latviešu dzelzskrustnieki, Rīga, 2005. – 304 lpp.


Radīts 2008.gadā. Papildināts 2021.gadā. Autors Gundars Kalniņš      Gundars.Kalnins(at)vilki.lv