Mūsu nupat izdotais  albums "DIEVS LĪDZ' MANIM IZDIENĒTI” !

    Mūsu tēvzeme izsenis bijusi lielvaru krustcelēs, arī šobrīd, kad krievu imperiālisti veic atklātu militāru agresiju pret Ukrainu un draud visām apkārtējām valstīm un tautām, ir aktuāls drošības un savas zemes aizsar- dzības jautājums. Latviešu karavīrs, ko ar savām dziesmām ceļ gaismā VILKI, ir ne tikai vitāls tautas spēka simbols, tam ir sava būtiska un nepārvērtējama vēsturiska no- zīme mūsu dzimtenes likteņgaitās gan agrāk, gan tagad.

Latviešu karavīru dziesmu albumā “Dievs līdz manim izdienēti” vīru kopa VILKI iedziedājusi tautasdziesmas, kuru rindās pieminēti poļi, turki, prūši, dāņi, krievi un francūži. Mūsu izvēlēto kara dainu tēmas saistās ar konkrētiem vēsturiskiem periodiem, kad latviešu karavīrs dienējis dažādās armijās, karojis daudzos karos gan mūsdienu Latvijas teritorijā, gan ārpus tās.

Dievslidzmanimizdieneti

Dziesmas un citas vēsturiskās liecības un materiāli pierāda, ka arī 15.-19. gadsimtā – laika posmā, ko pavadījām zem svešām varām, – latviešiem visdažādākajās izpausmēs bijusi raksturīga patstāvība, nepakļaušanās. Tie pretojušies netaisnībai un cīnījušies par brīvību tam laikam iespējamos veidos.

Vīru kopas VILKI dalībnieki ir pārliecināti, ka albums “Dievs līdz manim izdienēti” iedrošinās klausītājus būt lepniem par saviem senčiem un viņu atstāto mantojumu, kas izcīnīts, liekot lietā gadu simtos uzkrātu cīņas pieredzi. Albums pavērs jaunas, mazāk zināmas kara folkloras lappuses tradicionālās kultūras izzinātājiem, ļaus vēstures cienītājiem parau- dzīties no latviešu karavīra skatpunkta uz kara gaitām gan Latvijas teritorijā, gan ārpus tās.

VILKI ir pateicīgi vēsturniekam Agrim Dzenim, kurš ir sagatavojis vēsturiskos komentārus albumā iekļauto dziesmu sižetiem. 

A.Dzenis pētī kara vēs- turi Latvijas teritorijā. Vēsturnieks ir autors vairākām monogrāfijām, kas saistītas ar VILKU albumā iekļauto dziesmu tematiku un ataino attiecīgo vēstures posmu. Vēsturnieks piekrita piedalīties projektā ar lielu in- teresi, uzsverot, ka tas ir izaicinājums – palūkoties uz latviešu karavīru pieredzi un kara notikumu niansēm caur tautasdziesmu prizmu. 

Radīts 2008.gadā. Papildināts 2024.gadā. Autors Gundars Kalniņš      Gundars.Kalnins(at)vilki.lv