Kam brīvās krūtīs

(iedziedājis Jānis Frišs 7. Bauskas pulks Gaujā)


Kam brīvās krūtīs vīra sirds atrodas,

Kam spēks vēl nelauzts dzīves grūtībās.

Lai, cieš' vienodamies kopā, dodas,

Ir pilnas krūtis dzied dziesmu līksmībai.


Kaut klints un akmens šķeltos,

Mēs tomēr droši celtos,

šurp, jaunekli, ar vēja spārniem trauc,

Kad Latvija tev brīvības karā sauc.


Nu diezgan vārgts zem vācu bargā sloga,

Mums jāuzvar, mēs ticam uzvarai.

Mēs nosviedīsim ķēdes, kas mūs moka,

Un iesim visi stiprā kautiņā.


Ja liktenis lēmis, ka būs aiziet tālu,

Lai drauga roku spiežam šķiroties.

Vēl reiz lai saucam - latvju dēli, brāļi,

Mēs gribam būt pie tautas, tēvzemes.