Stāsta Adolfs Vilde

Dzimis 11.11.1901. brīvprātīgi iestājies Rīgas studentu rotā 1921.gadā.


Viru kopa " Vilki"