Visiem rozes dārzā zied

Visiem rozes dārzā zied


Visiem rozes dārzā zied

Manas rozes neziedēja


Vai tādēļ neziedēja,

Ka es augu karavīrs.


Šūpo mani māmuliņa,

Tu vairs ilgi nešūposi.


Šūpos mani kara vētra,

Karavīru pulciņā.


Nu ardievu tēvs, māmiņa,

Nu ardievu līgaviņa.


Dievs līdzēsi izdienēti,

Pārnākt mājās dziedādam'.


Redzēt tēvu, māmuliņu,

Redzēt savu līgaviņu. 

Vīru kopa "Vilki"