Vakarā, kad viss bij' kluss

Vakarā, kad viss bij`  klusu.


Vakarā, kad viss bij`  klusu

Dārza malā stāvēju.

Savas nelaimīgās jūtas

Mēmām puķēm stāstīju.


Puķītes jūs visu ziniet,

Bet tas jums nav iespējams.

Atdot manai sirdij mieru,

Ko sen esmu zaudējis.


Tālas jūras es izbraucu,

Pasauli apceļoju.

Brīvīb`s kara cīņā gāju

Cīnīties par dzimteni.


Sveiks, lai dzīvo mūsu valdnieks,

Kas mūs cīņā vadīja.

Sveiki brašie latvju dēli,

Tie kas cīņā gājuši.


Vieglas smiltis, saldu dusu

Jums, kas cīņa krituši.

Mēs, kas dzīvi palikuši,

Iesim atriebt naidniekam.


Sveiki tēvs un māmuliņa,

Nu mēs mājās pārnākam.

Lai gan kropļi palikuši

Brīvīb`s dziesmas skandinām.


Vīru kopa "Vilki"