Starp zemnīcas četrajām sienām

Starp zemnīcas četrajām sienām.


 

Starp zemnīcas četrajām sienām

Atskan smiekli un dziesmiņas trīc

Iz brašajo strēlnieku krūtīm,

Un tā dziedot tiem pienāk jauns rīts.


Ar dziesmām uz kauju tie dodās,

Ar dziesmām zem lodēm tie trauc,

Par nāvi un briesmām tie smejas,

Kur granātas, šrapneļi kauc.


Bet pāri tur Daugavai mājās

Skumst līgavas, mātes tur raud.

Pie debess, raug, liesmas kur vijas,

Tur māmuļas saulīte smaid.


Bet varbūt jau krituši viņi,

Zem dzestrajās zemes tie dus,

Tik drūmi šalc Daugavas viļņi,

Aiz sāpēm sirds sagrauzta pukst.

Vīru kopa "Vilki"