Partizānu himna

Partizāņu himna


Vakarvējš kad brāļu kapos žūžo,

Klusi čukstot, varoņi kur dus,

Latviet, atceries, ka tu vēl dzīvo,

Gādā, lai tavs zobens nesarūs.


Meži, mūsu lepnums, dziesmai stāsta,

Svešs ir mūsu zemei krievu bars,

Tauta smok zem varmācības lāsta,

Bet aiz kalniem mirdz jau pavasar's.


Mana dzimtene ir latvju zeme,

Druvu zelts kur saulē vizmo, šalc,

Svētī mūs, Tu Dievs un zilā debess,

Mūsu lepnais karogs sarkanbalts.


Mūsu asins cīņu briesmās virmo,

Peklē trieks, kas brīvi ņēma mums,

Latvju zemē sauli cels kā pirmo,

Jo šai tautai svēts šis mantojums.


Nedod, latviet, sirdi krievu baram,

Neļauj lepnumu zem kājām mīt,

Viņu likums svešs ir latvju garam,

Jaunus laikus drīz mums sagaidīt.


Mana dzimtene ir latvju zeme,

Druvu zelts kur saulē vizmo, šalc,

Un es zvēru Tev, tu zeme dzimtā,

Plīvos atkal karogs sarkanbalts.


Vīru kopa "Vilki"