Līgo laiva uz ūdeņa

Līgo laiva uz ūdeņa


Līgo laiva uz ūdeņa

Uz Arāja meitiņām –

Dziesma plūst no zēnu krūtīm

Skaņām, tālu klīstošām.


Ne tie ira krogus brāļi,

Alutiņa tīkotāj';

Nav tie arī saimniekdēli,

Zaļum-baļļu rīkotāj'!


Nē, tie ira studiosi –

Citkārt biedri švītīgie –

Voļnopjori – savvaļnieki,

Latvju strēlnieki ir tie.

Vīru kopa "Vilki"