Latvju atriebēji

Latvju atriebēji


Mēs latvju atriebēji esam,

Sev nāvi līdzi nesam.

Mēs dodamies viss bars,

Kur runā tērauds, varš.


Lai šrapnels' skrej, lai lodes dej'.

Mēs savu ceļu ejam,

Lai kāri zeme as'ni dzer,

Mēs pāri ejot smejam.


Ko mums var laupīt krievu bars,

Kad savu darbu darām.

Šai izšķirošā kautiņā,

Tik' galvu zaudēt varam.Jānis Sudrbs-Lācis

Vīru kopa "Vilki"